Onderzoek & Advies

Onafhankelijk advies

Blonk Consultants geeft bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisatie richting in hun streven naar duurzaamheid. Het accent van ons werk ligt in de agro-food sector. Wij geven onafhankelijk advies om tot duurzamere oplossingen te komen. Gedegen en eerlijk onderzoek vormt de basis om milieu- en duurzaamheidsprestaties in beeld te brengen. Daarbij maken we gebruik van erkende internationale richtlijnen en methodieken. Met onze integrale benadering betrekken we de hele agro-food keten: van de teelt, transport en verwerking tot verpakking, de consument en uiteindelijk afvalverwerking.

Maatwerk

Of u nu voor een bedrijf, de overheid of een non-profit organisatie werkt, u krijgt van ons de benadering die bij u en uw organisatie past. Dit betekent altijd toegesneden onderzoek en advies. Maatwerk dus.
_DSC8052

Duurzaamheid begint bij het begrijpen van de feiten

Enkele voorbeelden van onderzoek & advies

Life Cycle Assessments & Carbon Footprinting

U wilt meer inzicht in de duurzaamheid van uw producten en productieketens? Hoe presteren uw producten bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, zoals CO2-uitstoot, grondstofgebruik en landgebruik? Life Cycle Assessment (LCA) of Carbon Footprint (CF) zijn internationaal erkende methodes om dit aan te pakken. Een LCA of CF geeft inzicht in de gehele keten. Hiermee worden 'hotspots' zichtbaar en krijgt u inzicht in mogelijke verbeter- en besparingsmogelijkheden.
Lees meer

Duurzaamheidsperformance

U wilt uw bedrijfvoering naar een hoger en duurzamer niveau tillen? Inzicht in uw (duurzaamheids)data vormt de basis. Graag analyseren en structureren wij deze data voor u, zodat duurzaamheid van uw producten en diensten inzichtelijk wordt. Deze data vormen bovendien een goed uitgangspunt voor een duurzaamheidsverslag. Bekijk een voorbeeld

Materialiteitsanalyse

Welke duurzaamheidsthema's zijn relevant voor uw organisatie? Aan de hand van een materialiteitsanalyse gaan we samen op onderzoek uit naar de onderwerpen die belangrijk zijn. Hierbij betrekken we uw stakeholders en kijken we wat er in de samenleving leeft. Het resultaat is een "materiality matrix" en geeft een overzicht van de relevante duurzaamheidsthema's. Dit vormt weer input voor bijvoorbeeld uw duurzaamheidsverslag.

Ontwikkeling duurzaamheidsstandaarden

Duurzaamheidsstandaarden zorgen voor duidelijkheid en eenduidigheid. Wij helpen u bij de ontwikkeling van (duurzaamheids)standaarden, volgens internationale erkende methodes en richtlijnen. Of we geven inzicht in hoe uw producten en ketens scoren volgens de internationale duurzaamheidsstandaarden. Bekijk een voorbeeld

Innovatiescans

Heeft u een (duurzaam) idee of een innovatie? En u bent benieuwd naar de mogelijke verbeteringen? Of wil meer inzicht in de milieuvoordelen die deze innovatie oplevert? Een innovatiescan geeft inzicht en antwoorden. Bekijk een voorbeeld

Duurzaam productportfolio

Hoe zorgt u ervoor dat uw producten passen binnen de richtlijnen van duurzame voeding? Inzicht in de balans tussen milieu-impact en voedingswaarde van uw producten is hierbij de sleutel. Met behulp van een stappenplan evalueren wij uw productportfolio op het gebied van milieu-impact en voedingswaarde. Bekijk een voorbeeld

Duurzaamheidsverslaglegging

Een duurzaamheidsverslag geeft de prestaties van uw bedrijf op het gebied van duurzaamheid weer. Om een goed duurzaamheidsverslag opstellen is data nodig. Wij zijn in staat om de data voor uw duurzaamheidsrapportage te verzamelen en te structureren. Indien nodig ondersteunen we u bij het verbeteren van uw huidige dataverzameling. Onze specialisatie ligt in gedetailleerde en complexe onderdelen van uw duurzaamheidsrapportage, zoals de bepaling van ‘scope 3-emissies’. Wij zijn bekend met internationale richtlijnen, zoals de GRI-rapportage structuur. Lees meer