Portfolio

Enkele voorbeelden van ons werk

Klik op de plaatjes om verder te lezen
 • Producten Portfolio

  Regelmatig wordt gevraagd of wij data van specifieke producten hebben. In de afgelopen jaren hebben we data van ruim 550 producten verzameld. Graag zetten we de producten waar we (milieu)data van hebben verzameld op een rijtje. Het overzicht bevat daarnaast het jaar van de studie en of de data vertrouwelijk zijn.
 • De cijfers op een rijtje – Overzicht milieu-impact voedingsmiddelen

  Goede en heldere informatie vormt het startpunt om de agro-foodsector en samenleving duurzamer te maken. Door de jaren heen hebben we veel informatie verzameld en onderzoek gedaan naar de milieu-impact van agrarische producten en voedingsmiddelen. Regelmatig wordt gevraagd naar onze inzichten. Daarom zetten we graag de cijfers eens op een rijtje.
  Klimaatimpact voedingsmiddelen
 • Milieueffecten van vleesvervangers

  In opdracht van De Consumentenbond hebben we de milieu-impact van verschillende vleesvervangers vergeleken met vlees. In het onderzoek zijn aan de hand van een 'LevensCyclusAnalyse' (LCA) verschillende vleesvervangers vergeleken met vleesproducten. Hierbij zijn klimaatverandering, watergebruik en landgebruik in kaart gebracht.
 • Milieuprestaties van Avebe producten

  Avebe is een coöperatie van zetmeelaardappeltelers en richt zich op het winnen van zetmeel en eiwitten uit aardappels. Blonk Consultants heeft in samenwerking met Avebe een op maat gemaakt Life Cycle Assessment (LCA) model ontwikkeld, waarmee deze milieuvoetafdruk voor elk product uit het productportfolio van Avebe berekend kan worden.
 • Eating for 2 Degrees – WWF UK en Duurzame Voeding

  In 2011 publiceerde WWF UK de eerste ‘Livewell Plate’ en heeft hiermee het onderwerp duurzame voeding op de agenda gezet. Met de Livewell Plates wil WWF UK laten zien dat een verandering in ons voedingspatroon veel invloed heeft op de milieu-impact van ons voedselsysteem. Naar aanleiding van het ‘Parijs Akkoord’ heeft WWF UK besloten dat het tijd is voor een update van de Livewell Plates. Met de nieuwe Livewell Plates laten ze zien dat het mogelijk is om met een duurzaam dieet onder de 2 graden opwarming van de aarde te blijven.
 • Duurzaamheid plantentrays onder de loep – Royal FloraHolland

  Meermalige plantentrays hebben minder impact op het milieu dan eenmalige plantentrays. Dat blijkt uit het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd voor Royal FloraHolland. Met behulp van een Levenscyclusanalyse (LCA) hebben we de milieu-impact van diverse plantentrays in kaart gebracht.
 • Natuurlijk kapitaal & plantaardige eiwitten – RVO en Vivera

  Voor het ontwikkelen van vleesvervangers en hybride producten zijn (plantaardige) eiwitbronnen nodig. In opdracht van RVO en Vivera ontwikkelde Blonk Consultants een kansenkaart voor plantaardige eiwitbronnen. De kansenkaart geeft inzicht in tien nieuwe plantaardige eiwitbronnen. Hiermee wordt de eiwittransitie versneld.
 • Direct Land Use Change Assessment Tool

  Ontbossing is een serieus probleem waarmee de wereldwijde agrarische sector te maken heeft. Een grote uitdaging voor Life Cycle Assessment (LCA) professionals is de beschikbaarheid van primaire data. Onze 'Direct Land Use Change Assessment Tool' is specifiek ontwikkeld om deze uitdaging aan te pakken.
 • Duurzaamheidsverslaglegging

  "Ask not what you can do for your data, ask what your data can do for you.”
  Veel bedrijven hebben als doelstelling hun productie en keten duurzamer te maken. Hierover rapporteren zij in een jaarlijks duurzaamheidsverslag. Het succes van deze rapportage hangt sterk af van het inzicht in de duurzaamheidsprestaties van de producten en keten. Het verzamelen en managen van data en het evalueren van duurzaamheid is hierbij cruciaal.
  Sustainability report
 • Groente & Fruitkalender – Milieu Centraal

  Milieu Centraal helpt consumenten bij het maken van duurzame keuzes. De Groente- en Fruitkalender is een van hun producten. Sinds 2009 levert Blonk Consultants de input voor het bepalen van de milieu-impact de verschillende groente- en fruitsoorten. Hiervoor wordt per product de gehele levenscyclus in kaart gebracht.
  Groente & Fruitkalender
 • Ontwikkeling milieuprestaties Nederlandse veehouderij – RVO

  De Nederlandse veehouderij heeft in 20 jaar een grote voortgang gemaakt in meer milieubewust produceren. Deze verbeterde milieuperformance is het resultaat van enerzijds efficiencyverbetering bij veehouders en bij toeleveranciers. Anderzijds heeft het milieubeleid ten aanzien van mest en emissies van de landbouw ook zijn vruchten afgeworpen. In opdracht van RVO heeft Blonk Consultants deze ontwikkelingen te gemodelleerd en gemonitord.
 • Meten van duurzaamheidsprestaties van innovaties – Transforum

  Blonk Consultants heeft voor Transforum een holistische methode ontwikkeld om de duurzaamheidsprestaties van innovaties op ecologische, economische en sociale indicatoren te meten.
 • Life Cycle Assessment van Kaas en Melk – FrieslandCampina

  In opdracht van FrieslandCampina heeft Blonk Consultants een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd van halfvolle melk en van jong belegen Goudse kaas.
 • Milieueffecten van zuivelvervanging – NZO

  In opdracht van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft Blonk Consultants onderzoek gedaan naar de milieueffecten van de vervanging van melk, yoghurt, kaas en andere zuivelproducten in onze voeding.
  milieueffecten van zuivelvervanging
 • Schijf van Vijf 2016: hoofdrol voor Optimeal®

  Op 22 maart 2016 heeft het Voedingscentrum de nieuwe Schijf van Vijf gepresenteerd. Achter de schermen heeft technologie van Blonk Consultants een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de nieuwe Schijf.
  duurzame en gezonde voeding
 • Duurzame koplopers – Agri-footprint® Performance Report

  Recent is de milieu-impact van Meatless onder de loep genomen. De resultaten zijn gepresenteerd in een ‘Agri-footprint® Performance Report’. Dit rapport laat zien op een aantrekkelijke en visuele manier zien waarom een product koploper is op het gebied van duurzaamheid.
 • Menu van Morgen – Gezond en duurzaam eten in Nederland: nu en later – Natuur & Milieu

  Blonk Consultants heeft voor Natuur & Milieu onderzocht hoe een gezond en duurzaam eetpatroon voor Nederland ingevuld kan worden. Het resultaat is het Menu van Morgen, dat inzicht geeft in het gewenste Nederlandse eetpatroon voor 2030.
  Gezond en duurzaamheid eetpatroon
 • Duurzaamheidslabels Agrifirm

  Enige tijd geleden heeft Agrifirm Feed duurzaamheidslabels voor voeders en concepten geïntroduceerd. De labels geven diverse stakeholders inzicht in duurzaamheidsprestaties van nieuwe concepten of producten. Blonk Consultants heeft Agrifirm ondersteund bij het ontwikkelen van het protocol en de methodiek om deze duurzaamheidslabels op te zetten.
  duurzaamheid-agro-food
 • Product Environmental Footprint (PEF) – Europese Commissie

  In April 2013 publiceerde de Europese Commissie de mededeling “Single Market for Green Products Initiative”. In deze mededeling stelt de Commissie twee meetmethoden voor die gebruikt moeten worden bij het meten en bekendmaken van de milieuprestatie van producten en organisaties. Blonk Consultants heeft gewerkt aan de ontwikkeling van Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) van diervoeder, bier en vlees.
  Product Environmental Footprint (PEF)