Schijf van Vijf 2016: hoofdrol voor Optimeal®

Schijf van Vijf: Hoofdrol voor Optimeal

Achter de schermen is een techniek van Blonk Consultants gebruikt

Op 22 maart 2016 presenteerde het Voedingscentrum de geheel vernieuwde Schijf van Vijf. Deze moet Nederlanders houvast bieden bij het kiezen van een gezond voedingspatroon volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. De Schijf van Vijf is de praktische vertaling van de recent verschenen Richtlijnen Goede Voeding 2015.

Achter de schermen heeft technologie van Blonk Consultants een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de nieuwe Schijf. Zowel het Voedingscentrum als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat het Voedingscentrum ondersteunde, heeft gebruik gemaakt van Optimeal®, het programma waarmee gezonde en duurzame voedingen worden berekend.

Persoonlijke Schijf van Vijf

Als basis voor de nieuwe Schijf dienen referentievoedingen voor diverse bevolkingsgroepen. Deze voorzien in alle voedingsbehoeften voor de bewuste groep. Om zeker te weten dat de referentievoedingen alle nodige voedingsstoffen bevatten zijn talloze scenario’s doorgerekend. Optimeal® heeft ervoor gezorgd dat, ondanks specifieke behoeften en voorkeuren, de voedingen toch voorzien in alle essentiële voedingsstoffen. Enkele voorbeelden van specifieke groepen:

  • Vegetarisch
  • Koolhydraat-arm
  • Nederlands

Optimeal® heeft het mogelijk gemaakt om voor al deze groepen, zo kort na het verschijnen van de Richtlijnen, een passend voedingspatroon te berekenen. Dit is een prachtig voorbeeld van de brede toepasbaarheid van Optimeal®. In feite zou hiermee voor iedere Nederlander, op basis van individuele behoeften en voorkeuren, een eigen referentievoeding kunnen worden berekend.

Stappen in de goede richting

Bij sommige productgroepen zal de hoeveelheid verbazen. Zo wordt bijvoorbeeld 250 gram groenten geadviseerd. Dit is een ideale situatie, waarin je elke dag alle voedingsnormen haalt. Dat is niet voor iedereen direct haalbaar en ook geen voorwaarde: als je al een eind in de richting beweegt is dat al heel mooi. Het gaat erom dat je een paar stappen zet in de goede richting. Ook dat staat nu centraal in de voorlichting rond de Schijf van Vijf. Daarbij komt dat die voedingsnormen, die aanbevolen hoeveelheid voedingsstoffen, ook continue herzien worden.

Komend jaar neemt de Gezondheidsraad ze onder de loep en gaat bekijken in hoeverre ze nog overeenkomen met de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarbij komt ook aan de orde dat de onderbouwing van de ene norm beter ondersteund wordt dan van de andere. Wellicht dat het Voedingscentrum op basis daarvan nog kleine aanpassingen gaat doen. Dat kan allemaal dankzij de rekenkracht van Optimeal®.

Aandacht voor milieudruk voeding


Bij het ontwikkelen van de nieuwe Schijf van Vijf is ook aandacht besteed aan de milieudruk van de referentievoedingen. Daarbij is gebruik gemaakt van de milieudata van Blonk Consultants. De aandacht voor milieudruk heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de voedingen 1 keer per week (vette) vis in plaats van 2 keer en maximaal 500 gram vlees per week bevatten, waarvan maximaal 300 gram rood vlees. Ook aan zuivel en noten is een bovengrens gesteld. In de profielen is nog geen specifieke voeding met een minimale milieudruk opgenomen, maar wellicht dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren. Ook daarbij speelt Optimeal® een rol.
 

Meer informatie over de Schijf van Vijf en Optimeal®?