Milieueffecten van vleesvervangers

Milieueffecten van vleesvervangers

Onderzoek voor De Consumentenbond

In opdracht van De Consumentenbond hebben we de milieu-impact van verschillende vleesvervangers vergeleken met vlees. De Consumentenbond wil met dit onderzoek consumenten informeren over de duurzaamheid van vleesvervangers.

In het onderzoek zijn aan de hand van een 'LevensCyclusAnalyse' (LCA) verschillende vleesvervangers vergeleken met vleesproducten. Hierbij zijn klimaatverandering, watergebruik en landgebruik in kaart gebracht.

Milieuimpact berekenen

De milieuimpact van vlees en vleesvervangers zijn bepaald aan de hand van de levenscyclusanalyse (LCA) methodiek. Hiermee kan de milieuimpact van de verschillende producten bepaald worden over de gehele levenscyclus, dus van grondstof tot afvalverwerking. Tevens geeft deze methode de mogelijkheid om verschillende milieuthema’s in kaart te brengen. In dit geval klimaatverandering, watergebruik en landgebruik.

Een zogenaamde ‘cradle-to-grave’ systeem grens is gebruikt voor de studie. Hiermee vallen alle belangrijke processen van de productieketens van vlees en vleesvervanger binnen de scope van de studie. Vier vergelijkende studies zijn uitgevoerd voor verschillende typen vlees(vervangers):

  • Vegetarisch gehakt vs half-om-half gehakt
  • Vegetarische kipstukjes vs reguliere kipstukjes
  • Vegetarische hamburgers vs runderhamburgers
  • Vegetarisch worstjes vs varkensworst
Naast deze vergelijkingen zijn ook de milieueffecten van een aantal innovatieve vegetarische producten bepaald, bijvoorbeeld op basis van zeewier of insecten.
De resultaten van de studie zijn samengevat in de grafiek rechts. De onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in het rapport.


Meer informatieMeer weten over de milieuimpact van vlees en vleesvervangers?
Neem contact op met Roline Broekema
voor meer informatie.