Eating for 2 Degrees – WWF UK en Duurzame Voeding

 

WWF UK en Duurzame Voeding

Update Livewell Plates

In 2011 publiceerde WWF UK de eerste ‘Livewell Plate’ en heeft hiermee het onderwerp duurzame voeding op de agenda gezet. Met de Livewell Plates wil WWF UK laten zien dat een verandering in ons voedingspatroon veel invloed heeft op de milieu-impact van ons voedselsysteem. Naar aanleiding van het ‘Parijs Akkoord’ heeft WWF UK besloten dat het tijd is voor een update van deze Livewell Plates.

Wereldwijd levert ons voedselsysteem een flinke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgasemissies (20%). Als landgebruik ook in beschouwing wordt genomen is het aandeel nog groter (30%). Landbouw is een belangrijke veroorzaker van ontbossing - en dus verlies van biodiversiteit. Daarnaast wordt ongeveer 70% van het zoet water dat gebruikt wordt, ingezet wordt voor agrarische irrigatie.


Wat we eten, en hoe dit geproduceerd is, heeft consequenties voor de gehele planeet. Door onze voedingspatronen aan te passen en onze voedselproductie efficiënter te maken kunnen we een groot verschil maken in de milieu-impact van ons voedselsysteem. Samen met WWF UK hebben we onderzocht wat de inwoners van het Verenigd Koninkrijk moeten eten tussen nu en 2030 om de uitstoot van het Verenigd Koninkrijk te verlagen met 60%, zoals geadviseerd door het Committee on Climate Change. Hier zijn de milieu-criteria watergebruik en landgebruik aan toegevoegd. De resultaten zijn samengevat in de vernieuwde Livewell Plates. Met deze nieuwe Livewell Plates laat WWF UK zien dat het niet moeilijk is om met eenvoudige aanpassingen in een voedingspatroon onder de 2 graden opwarming van de aarde te blijven. Radicale aanpassingen zijn niet nodig, bovendien blijven de voedingspatronen betaalbaar.
Wat zijn Livewell Plates?

Livewell Plates zijn representatieve diëten, die de nationale voedingsrichtlijnen volgen en tegelijkertijd de milieu-impact van het voedselsysteem verlaagd: het zijn diëten die zowel goed voor mens als milieu zijn.


Lees meer

Update Livewell Plates:
opzoek naar een duurzaam & gezond dieet

De Livewell Plates geven de inwoners van de UK praktische tips en handvaten om invulling te geven aan een duurzaam dieet. Ze laten zien wat hoe hun dieet eruit moet zien (tussen nu en 2030) om de doelstellingen in het ‘Parijs akkoord’ te behalen.

Vier doelgroepen

Blonk Consultants heeft samen WWF UK geanalyseerd hoe een duurzaam en gezond dieet eruit ziet voor het Verenigd Koninkrijk. Deze analyse is uitgevoerd met behulp van Optimeal®, waarbij zowel de milieu-impact als de nutritionele waarden van voedingsmiddelen in beschouwing zijn genomen. Het doel was om voedingspatronen te vinden die zo weinig mogelijk aanpassingen nodig hebben, maar wel duurzaam zijn.
Het rapport is gericht op vier doelgroepen:

  • adolescenten (10-17)
  • volwassenen (18-64)
  • ouderen (65-84)
  • veganisten (18-64)
Voor elk van deze doelgroepen is een Livewell Plate opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de laatste nutritionele data, milieugegevens en een inschatting van de kosten.

Methodologie: Optimeal®

De analyse is uitgevoerd met behulp van Optimeal®, een optimalisatie tool die gebruik maakt van kwadratisch programmeren. Dit betekent dat er wordt gekeken naar de algemene voedingsbehoeften van een groep. Vervolgens worden verschillende voedingsmiddelen, die in deze behoeften voorzien, geanalyseerd op hun milieuprestaties. Hierbij zijn vooraf milieugrenzen opgesteld, bijvoorbeeld de carbon footprint. Door het combineren van deze data kan onderzocht worden hoe een duurzaam én gezond voedingspatroon eruitziet. Een belangrijk uitgangspunt was dat de resultaten realistisch moeten zijn en niet teveel afwijken van het huidige voedingspatroon, zodat de aanpassingen haalbaar zijn.

Resultaten

De vernieuwde Livewell Plates leveren een behoorlijke milieuwinst op en zorgen in 2030 voor een reductie van 30% van de broeikasgasemissies. Bovendien hebben de Livewell Plates een lagere impact op landgebruiksverandering (land use change) en landgebruik. De resultaten voor de doelgroep 'Volwassenen' is hieronder te zien.

Livewell Plate - Volwassenen 2030

Live well result adult 2030

Resultaat 'Livewell Plate - Adults 2030'Meer informatieWilt u meer weten over dit onderzoek? Of heeft u interesse in Optimeal?
Neem contact op met Roline Broekema