Duurzaamheid plantentrays onder de loep

Meermalige plantentray meest duurzame keuze

Royal FloraHolland is een coöperatie van telers van kwekers van bloemen en planten. In Nederland verloopt meer dan 90% van de handel in snijbloemen en planten via Royal FloraHolland. Bij het vervoeren van de planten wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten plantentrays. Om de sector inzicht te geven in duurzaamheid van deze verschillende trays heeft Royal FloraHolland een onderzoek uit laten voeren door Blonk Consultants. De milieuprestaties van de trays zijn inzichtelijk gemaakt met behulp van een Levenscyclusanalyse (LCA), waarbij de gehele keten in kaart is gebracht.

Inzicht in de milieuprestaties

Op dit moment worden in de sierteeltsector voornamelijk eenmalige trays gebruikt. De keuze voor een tray wordt gemaakt door kwekers en handelaren Vooralsnog was er weinig inzicht in de milieuprestaties van de plantentrays. Royal FloraHolland wil graag meer weten over de milieuprestaties van de plantentrays, om zo ketenpartners handvaten te bieden om een duurzame keuze te maken. Blonk Consultants heeft de milieuprestaties van verschillende plantentrays in kaart gebracht middels een vergelijkende Levenscyclusanalyse (LCA) . Deze onderzoeksmethode, uitgevoerd volgens internationale standaarden, geeft inzicht in milieuprestaties over de gehele levenscyclus van een product. Dus van productie, tot gebruik en uiteindelijk afvalverwerking. Hiermee wordt duidelijk hoe de verschillende plantentrays scoren op milieuthema's, zoals klimaatverandering en watergebruik. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in het potentieel voor verbeteringen.

Vergelijking van 4 trays

In het onderzoek zijn 4 type trays vergeleken: 2 eenmalige trays (Normpack® 236 en Normpack® 306 ) en 2 meermalige trays (FC 736 en Floratino FC 746). Qua maatvoering en belading zijn de Normpack® 236 en FC736 vergelijkbaar en zo ook de Normpack® 306 en Floratino FC746. Vanuit Royal FloraHolland worden veel planten geëxporteerd, daarom zijn in het onderzoek 4 markten vergeleken. Dit zijn Berlijn (Duitsland), Parijs (Frankrijk), Londen (Groot-Brittannië) en Arnhem (Nederland). Dit betekent dat er verschillende transportafstanden zijn vergeleken. Dit geldt ook voor de afvalverwerking van de eenmalige trays, die per markt kan verschillen. Bijvoorbeeld recycling, verbranding en afvalstorting. In het onderzoek zijn in totaal 10 verschillende milieuthema’s (op basis van ReCiPe) onderzocht, waaronder klimaatverandering, verzuring, watergebruik, uitputting van fossiele brandstoffen en vorming van fijnstof.

Meermalige trays laten beste milieuprestaties zien

Uit het onderzoek blijkt dat meermalige trays beter scoren op de geselecteerde milieuthema’s. Als we inzoomen op de 4 verschillende trays dan wordt zichtbaar dat de milieu-impact van de eenmalige trays vooral zit in de productie van het materiaal en de afvalverwerking (verbranden van plastic). Voor de meermalige trays geldt dat de impact wordt veroorzaakt door transport en het schoonmaakproces (voor Floratino FC 746). Voor de FC 736 zit dit voornamelijk in het transport (deze tray wordt niet schoongemaakt).

Vervolgstappen door Royal FloraHolland

Het onderzoek geeft Royal FloraHolland de mogelijkheid om vervolgstappen te ondernemen. Samen met ketenpartners en stakeholders gaan zij de komende tijd aan de slag om verpakkingsgebruik zo duurzaam mogelijk te maken. Daarnaast biedt Royal FloraHolland de ketenpartners handvaten om tot een duurzame keuze te komen.


Meer informatieWilt u meer weten over dit onderzoek? Of heeft u interesse in een LCA van uw product(en)
Neem contact op met Jasper Scholten