Direct Land Use Change Assessment Tool

Direct Land Use Change Assessment Tool

Berekenen van broeikasgasemissies van 'land use change'

Ontbossing is een serieus probleem waarmee de wereldwijde agrarische sector te maken heeft. Ongeveer 8% van de broeikasgasemissies worden toegeschreven aan verandering in landgebruik (land use change). Een bekend voorbeeld is de ontbossing voor het verbouwen van gewassen, zoals soja en oliepalm. Veel publicaties zijn (terecht) gericht op dit probleem en bieden inzicht in solide wereldwijde of landspecifieke schattingen van CO2 emissies van 'land use change' (LUC), gebaseerd op beschikbare statistieken en satellietbeelden.


Uitdaging: beschikbaarheid van primaire data

Een grote uitdaging voor Life Cycle Assessment (LCA) professionals is de beschikbaarheid van primaire data. Onze 'Direct Land Use Change Assessment Tool' is specifiek ontwikkeld om deze uitdaging aan te pakken. De tool wordt continue verbeterd. In december 2018 heeft de tool een complete update ondergaan en bevat de meest recente FAO statistieken (2016).
Lees de 'update description'.

Referenties naar de tool

In de afgelopen jaren is de 'Direct Land Use Change Assessment Tool' uitgebreid op basis van de PAS2050 en in het bijzonder het PAS2050-1 framework. Dit is de basis methodologie waarnaar breed wordt gerefereerd. Bijvoorbeeld de Product Environmental Footprint (PEF) richtlijnen en het Envifood protocol. Inmiddels is de tool de meest uitgebreide toepassing om broeikasgasemissies van land use change te berekenen.

Drie functionaliteiten

De tool kent drie basis functionaliteiten,
gebaseerd op drie verschillende benaderingen, afhankelijk van de data die de gebruiker beschikbaar heeft.

Complete dataset (versie 2018)
is nu beschikbaar

De complete dataset (9.000+ land- en gewascombinaties) is nu beschikbaar via de Blonk Consultants Tool Portal.

Volledige Excel Tool (versie 2018)

Daarnaast is het ook mogelijk om een licentie te krijgen voor de volledige en nieuwste Excel tool.
De prijs is op aanvraag beschikbaar.

Preview resultaten versie 2018

Direct Land Use Change Assessment Tool - preview results

Gewogen gemiddelde resultaten Direct Land Use Change Assessment tool (tonne CO2e/ha)

Meer informatie over de Direct Land Use Change Assessment Tool?

Neem contact op met Blonk Consultants
E-mail tools@blonkconsultants.nl
Tel 0182 579970