Onze visie

De wereldwijde uitdaging om de productie en consumptie van voedsel te verduurzamen wordt steeds groter. De groeiende wereldbevolking, en een nog sterker toenemende vraag naar milieu-intensieve producten, leidt tot globale en lokale aantasting van natuurlijk kapitaal. Denk aan ontginning van natuur, aantasting van landbouwgronden en watervoorraden en belasting van het klimaat. Tegelijkertijd is het voedingspatroon van een groot deel van de wereldbevolking ongezond. Enerzijds heeft een deel van de bevolking te weinig voedsel beschikbaar en is ondervoed. Anderzijds is er een groeiende groep die overmatig eet. Deze situatie is ongezond en bovendien niet duurzaam. Het ontwikkelen van een duurzamer en gezonder voedselproductie- en consumptiesysteem is een grote uitdaging voor overheden, bedrijven en consumenten.

De uitdaging: een duurzame en gezonde samenleving

Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties worstelen met de vraag hoe zij deze uitdagingen moeten aanpakken en hoe zij richting kunnen geven aan een gezonde en duurzame samenleving. We merken dat er maatschappelijk steeds meer behoefte ontstaat aan een heldere en integrale beoordeling van de duurzaamheid van agro- en voedingsproducten.

Groeiende behoefte aan heldere en integrale beoordeling

Blonk Consultants heeft als doel alle organisaties die beroepsmatig bezig zijn met deze problematiek te ondersteunen. Met gedegen en onafhankelijk onderzoek, advies en tools bieden we u inzicht in deze vraagstukken en dragen we oplossingen en antwoorden aan. Wij zijn er van overtuigd dat dit nodig is, zodat op zowel bedrijfs- als beleidsniveau gewogen en genuanceerde keuzes gemaakt worden. Volgens ons vormt goede en heldere informatie het startpunt om de agro-foodsector en samenleving duurzamer en gezonder te maken.

Daar zetten wij ons graag voor in!


Focus

Onze expertise is gericht op drie onderwerpen die cruciaal zijn
bij het oplossen van het wereldwijde duurzaamheidsvraagstuk

Nieuwsgierig naar hoe wij richting kunnen geven aan uw duurzaamheid?