APS-footprint de motor voor Sustell™ – een intelligente duurzaamheidsservice van DSM en Blonk

APS-footprint de motor voor Sustell™ – een intelligente
duurzaamheidsservice van DSM en Blonk


Samenwerking tussen DSM en Blonk gericht op een duurzamere dierlijke eiwitproductie

Bij Blonk zijn we erg trots op samenwerkingen met innovatieve bedrijven die duurzaamheid écht in praktijk brengen. Samen kunnen we grote stappen maken naar een duurzamere wereld. Een van deze koplopers is DSM, een wereldwijde op wetenschap gebaseerde onderneming, die actief is op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaam leven. DSM is er van overtuigd dat het mogelijk is om als bedrijf iets goeds te doen voor de wereld. Wij delen deze overtuiging, en voor ons is DSM een strategische partner in de ontwikkeling van onze APS-footprint tool. De APS-footprint tool vormt de motor van Sustell™, een recent gelanceerde holitische duurzaamheidsservice gericht op dierlijke eiwitproductie. Met Sustell™ wil DSM spelers in de dierlijke eiwitproductieketen stimuleren en ondersteunen om hun duurzaamheid te verbeteren.

Een duurzaamheidsservice gebouwd op de APS-footprint tool

Blonk ondersteunt DSM met de ontwikkeling en uitvoering van Sustell™. Het is een intelligente service gebouwd op onze APS-footprint tool, die zorgt voor onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde en datagedreven resultaten. Daarnaast verzekert de koppeling met APS-footprint voor compliancy met internationaal erkende milieurekenregels en toegang tot betrouwbare en solide data(bases). Onderdeel van Sustell™ is het 'Expert Center', een team van DSM en Blonk experts op het gebied van LCA, diervoeder en duurzaamheid.

Het ‘Expert Center’ werkt samen met producenten van dierlijke eiwitten en beoordeelt de milieu-impact van hun dierlijke productie aan de hand van de feitelijke bedrijfs- en voedergegevens (en niet op basis van gemiddelden en proxy-datasets voor de sector). Vervolgens worden specifieke interventiescenario’s ontwikkeld, zogenaamde ‘what if’-modellen, om meetbare duurzaamheidsverbeteringen te realiseren. Zo combineert Sustell™ een geavanceerde, krachtige tool voor duurzaamheidsberekeningen op basis van echte bedrijfsgegevens, met deskundige kennis, op maat gemaakte, praktische oplossingen en bedrijfsontwikkelingsprojecten om zo de waarde van duurzaamheid aan te tonen.

Sustell™ in een notendop

Sustell™ biedt nauwkeurige, wereldwijd erkende analyses en resultaten van milieu-impact, interventies en verbeteringen in de hele productieketen van dierlijke eiwitten. Sustell™:

  • Sluit aan bij internationaal erkende FAO LEAP (Livestock Environmental Assessment and Performance) en Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) richtlijnen. En is bovendien in overeenstemming met de IPPC-richtlijnen en ISO 14040/44. Sustell™ is gebaseerd op betrouwbare en solide agri-food databases zoals de Agri-footprint database en GFLI (Global Feed LCA Institute).
  • Beslaat de 17 landen met de wereldwijd grootste landbouwsector, waar de dierproductiesystemen dankzij landspecifieke gegevens gedetailleerd kunnen worden gedefinieerd.
  • Analyseert de impact van 19 verschillende milieu-impactcategorieën, waaronder klimaatverandering, gebruik van hulpbronnen, waterschaarste, eutrofiëring van zee- en zoetwater, aantasting van de ozonlaag, volgens de Environmental Footprint 2.0 methode. Dit zorgt voor wereldwijde erkende resultaten.
Door diepgaand inzicht te verschaffen in de emissies op boerderijniveau, opent Sustell™ nieuwe mogelijkheden voor de bredere waardeketen, waaronder de certificering en promotie van duurzame landbouwpraktijken. Op deze wijze zijn supermarktketens en financiële instellingen bijvoorbeeld in staat de risico's en kansen met betrekking tot de milieuvoetafdruk van dierlijke eiwitten objectief in te schatten. Bovendien stelt Sustell™ boeren in staat om de impact van duurzaamheidsmaatregelen op de financiële prestaties nauwkeurig te voorspellen.
“We zijn verheugd om samen met DSM de intelligente duurzaamheidsservice Sustell™ te lanceren. Sustell™ sluit aan bij Blonks missie om organisaties te ondersteunen bij de uitdaging om de wereldwijde productie en consumptie van voedsel duurzamer te maken.”

Hans Blonk, CEO Blonk Consultants & Blonk Sustainability Tools

“Sustell™ bereikt het schijnbaar onmogelijke: het zorgt voor een aanzienlijke vereenvoudiging van de complexiteit bij het meten, valideren en verbeteren van de milieuduurzaamheid van dierlijke eiwitten, en dit op transparante en wetenschappelijke wijze voor ieder individueel boerenbedrijf en voor ieder systeem. Veehouderijbedrijven en de bijbehorende waardeketen beschikken voor het eerst over een krachtige oplossing om de duurzaamheid van dierlijke eiwitten te meten, te vergelijken en te verbeteren.”

David Nickell, VP Sustainability & Business Solutions DSM Animal Nutrition & Health

“Om in 2050 bijna 10 miljard mensen op duurzame wijze en binnen de grenzen van onze planeet te voeden, moeten we nieuwe denkwijzen, technologieën en bedrijfsmodellen toepassen. Samen moeten we ervoor zorgen dat veehouders niet langer worden bekritiseerd om hun milieu-impact, maar dat we hen juist helpen en ondersteunen door de middelen en systemen aan te reiken om de duurzaamheidsvoetafdruk van de veehouderij te verbeteren. In lijn met deze ambitie is Sustell™ een unieke service die een positieve verandering voor het bedrijfsleven en het milieu mogelijk maakt en helpt ons doel te bereiken: een beter leven voor iedereen.”

Ivo Lansbergen, President DSM Animal Nutrition & Health

Over APS-footprint

APS-footprint is ontwikkeld door Blonk Sustainability Tools. Het is een softwareoplossing die stakeholders in de dierlijke eiwitproductieketen helpt bij het definiëren en monitoren van duurzamere dierlijke productiesystemen en hun milieu-impact te verminderen. Het bevat een complete levenscyclusanalyse (LCA) functionaliteit en genereert begrijpelijke resultaten. Deze resultaten kunnen worden gebruikt voor onderzoek & ontwikkeling, monitoring van innovaties, MVO en duurzaamheidsrapportages en communicatie. APS-footprint maakt het mogelijk om de milieu-impact te berekenen aan de hand van internationaal erkende rekenregels, zoals de FAO LEAP richtlijnen en de EU PEFCRs red meat en dairy. De ISO 14040/44 richtlijnen zijn gebruikt als algemeen metholodogisch framework, om zo consistentie op wereldniveau te waarborgen.

Meer informatie of geinteresseerd in een samenwerking?

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen met duurzaamheidskoplopers in de dierlijke productiesector.
Heb je vragen over APS-footprint of wil je meer weten over de samenwerkingsmogelijkheden?

Neem contact op met Hans Blonk. Stuur een e-mail naar hans@blonkconsultants.nl or bel +31 182 579970.