Wat is de CO2-footprint van Nederlands fruit?

Alles weergeven

Photo by Tom Swinnen from Pexels

Wat is de CO2-footprint van Nederlands fruit?

Ontwikkeling van een carbon footprint tool voor Nederlandse fruitsector

Blonk Consultants heeft voor de Nederlandse fruitsector een carbon footprint tool ontwikkeld.
De tool geeft fruittelers inzicht in de totale carbon footprint van het fruit en de bijdrage van de verschillende aspecten in het teeltproces hieraan. Daarnaast worden verbetermogelijkheden zichtbaar, zoals het overstappen naar elektrische werktuigen, opwekken van groene energie of het reduceren van kunstmestgebruik. De tool is opgezet in Excel en beschikbaar voor appels, peren, rode bessen, bramen, kersen en pruimen.

De Nederlandse fruitsector had behoefte aan een tool, waarmee klimaatimpact data gegenereerd kan worden op bedrijfsniveau. Verder moest de tool fruittelers en andere ketenpartijen inzicht geven in de carbon footprint, en hoe deze is opgebouwd. Ook verbetermogelijkheden om de carbon footprint te reduceren moest inzichtelijk worden gemaakt. Aan de hand van deze criteria heeft Blonk Consultants een tool in Excel gebouwd, waar fruittelers direct mee aan de slag kunnen.

Ontwikkelingstraject van een sectorspecifieke Carbon Footprint tool

In het ontwikkelingstraject is eerst een bezoek gebracht aan verschillende fruittelers om een indruk te krijgen van de processen en materiaalgebruik op de verschillende fruitbedrijven.

Aan de hand van ‘quick-scans’ is de relatieve milieu-impact van deze aspecten bepaald en een eerste selectie gemaakt. Verder zijn de rekenregels, uitvraagvelden en een algemene structuur bepaald. Een eerste versie van de tool is vervolgens gepresenteerd aan een groep stakeholders. Na het doorvoeren van enkele verbeterpunten is de tool gepresenteerd aan een groep fruittelers, aan de hand van case studies is het gebruiksgemak en helderheid getoetst en is een eerste reactie van de gebruikers geïnventariseerd. Op basis van deze input zijn een aantal aanpassingen gedaan die vervolgens met de stakeholders is besproken. De laatste verbeterpunten zijn verwerkt in de eindversie van de tool.
In de tool zijn specifieke fruitsoorten opgenomen: appels, peren, rode bessen, bramen, kersen en pruimen. De gehele keten van het fruit is meegenomen in de analyse, oftewel van ‘wieg-tot-graf’ (cradle-to-grave). De tool maakt deels gebruik van primaire data, bedrijfsspecifieke data ingevoerd door de fruitteler zoals diesel en kunstmestgebruik, en wordt aangevuld met gemiddelden zoals de carbon footprint van de jonge aangekochte bomen.

Voor rekenregels is gebruik gemaakt van de Europese PEF-richtlijnen en de Hortifootprint Category Rules, die recent is gepubliceerd. In de tool wordt visueel weergegeven wat de bijdrage is van verschillende processen (zoals teelt, verpakking en distributie) aan de totale carbon footprint.

Tool geeft de fruitteler direct inzicht in Carbon Footprint

De tool wordt gebruikt door Nederlandse fruittelers om de carbon footprint van hun fruit te berekenen. In sommige gevallen worden zij hierbij ondersteund door een adviseur. De tool geeft direct de resultaten weer. De fruitteler krijgt direct inzicht in de huidige carbon footprint. Daarnaast kan hij ook experimenteren met mogelijkheden om de carbon footprint te reduceren, door andere keuzes of toekomstscenario’s in te voeren.

Verdere ontwikkeling van de Carbon Footprint tool

De tool werkt op dit moment binnen een Excel omgeving, maar de tool zou heel goed verder ontwikkeld kunnen worden in een online applicatie of binnen een bestaand softwarepakket kunnen worden geïntegreerd.


Meer informatie
Vragen over dit project? Of ook geinteresseerd in een carbon footprint tool voor uw sector? Neem contact op met Janjoris van Diepen,
stuur een e-mail naar janjoris@blonkconsultants.nl of bel +31 (0)182 579970.