Milieu-impact en nutritionele waarde van zeewierproducten

Milieu-impact en nutritionele waarde van zeewierproducten

ProSeaweed project

Ons huidig voedingspatroon heeft een negatieve impact op het klimaat en de planeet. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties onderzoeken manieren om dit probleem aan te pakken en de contouren van een gezonde en duurzame samenleving vorm te geven. Een significante stap is een overgang naar een meer plantaardig voedingspatroon. Zeewier kan een veelbelovend ingrediënt zijn, omdat het geen aanvullende nutriënten of water nodig heeft om te groeien. Binnen het ProSeaweed programma wordt onderzocht of zeewier een gezonde en duurzame voedselbron voor mens en dier kan zijn. Binnen dit programma onderzoeken wij de potentiële duurzaamheid van Nederlandse zeewierproducten.

Milieu-performance van Nederlands zeewier

Binnen het ProSeaweed programma onderzoeken wij de milieu-performance van Nederlandse zeewierproducten. Dit nationale onderzoeksprogramma richt zich op hoe zeewier, geproduceerd in Nederland, ingezet kan worden voor verschillende voedsel- en diervoedertoepassingen. Hierbij wordt ook gekeken naar veiligheid, kwaliteit en duurzaam gebruik. Het overkoepelende doel is om de mogelijkheden van opschaling van zeewierproductie in Nederland in kaart te brengen. Onze focus ligt op de milieu-analyse van zeewierproducten, aan de hand van de levenscyclusanalyse (LCA) methode. De resultaten worden gepubliceerd in een wetenschappelijke publicatie en de verzamelde data wordt openbaar beschikbaar gemaakt in LCA-databases, zoals Agri-footprint en de RIVM database. Dit moet bedrijven helpen om de milieu-hotspots van de zeewierketen te begrijpen en te identificeren. Omdat de zeewier sector nog in de kinderschoenen staat, is de beschikbaarheid van data een van de uitdagingen. Daarom werken we nauw samen met de stakeholders uit de sector. Binnen het project werken we samen met Wageningen University & Research, Wageningen Economic Research en Stichting Noordzeeboerderij.

Eerlijke vergelijking:
duurzaamheid én gezondheid

De milieu-impact van verschillende voedingsmiddelen worden vaak vergeleken per kilogram. Echter, deze verschillende voedingsmiddelen hebben elk hun eigen voedingswaarde. Dit betekent dat een vergelijking op basis van milieu-impact per kilogram product niet zo zinvol is om uiteindelijk de duurzaamheid te bepalen. Daarom gaan we binnen dit project ook de voedingswaarde van zeewier in kaart brengen. We maken gebruik van Optimeal om te onderzoeken hoe zeewierproducten scoren op het gebied van duurzaamheid én gezondheid. Deze stap helpt om inzicht te krijgen of zeewier daadwerkelijk een toekomstbestendig voedingsproduct is.

Meer over Optimeal

Optimeal is een optimalisatietool die zowel de milieu-impact als de voedingswaarde van voedingsmiddelen meeneemt. Optimeal bevat betrouwbare data, op het gebied van nutritionele eigenschappen van voedingsmiddelen en de milieu-impact, zoals carbon footprint, landgebruik en uitputting van fossiele brandstoffen.Meer informatie
Geinteresseerd in dit project, of heeft u vragen levenscyclusanalyses van voedingsmiddelen of over Optimeal?
Neem contact op met Roline Broekema, stuur een e-mail naar roline@blonkconsultants.nl of bel +31 (0)182 579970.