LCA diervoeder databases: wat zijn de verschillen?

LCA diervoeder databases: wat zijn de verschillen?

Agri-footprint, EC Feed LCI database, GFLI database en Feedprint NL/International

Inmiddels bestaan er diverse LCA-databases op het gebied van diervoederingrediënten. Regelmatig ontvangen wij vragen van bedrijven, brancheorganisaties en andere organisaties wat nu precies de verschillen zijn tussen deze databases. Graag delen we onze inzichten en zoomen we in op de verschillen tussen deze databases. In dit artikel leest u meer over de volgende databases:

  • Agri-footprint 4.0
  • EC feed LCI dataset
  • Global Feed LCA Institute (GFLI) database
  • Feedprint NL 2.0
  • Feedprint International

Overzicht van de databases

In de meeste gevallen is de ‘voorgrond-/activity’ data (specifieke data die een bepaald productiesysteem definiëren) van bovenstaande databases hetzelfde. De verschillen zitten vooral in de scope en berekeningsmethodes die zijn gehanteerd.
Feedprint NL 2.0: Feedprint 2.0 is een update van de eerste Feedprint versie, die in 2013 werd gelanceerd. De scope van deze interactieve tool is diervoederingrediënten die beschikbaar zijn op de Nederlandse markt en bevat 274 verschillende diervoederproducten in totaal. Elke grondstof bevat marktmixgegevens, inclusief teeltdata uit 60 verschillende landen. De impact data, gegenereerd vanuit de LCI-data, zijn ook gedeeld door Nevedi in een aparte lijst. Deze Nevedi lijst is geüpdatet aan de hand van vragen (gericht op ontbrekende ingrediënten) vanuit de diervoederindustrie en groeit aanzienlijk. Uiteindelijk wordt ook deze data geïmplementeerd in Feedprint.
Feedprint International: Dit is de internationale versie van Feedprint NL. Deze versie is vergelijkbaar met Feedprint NL, maar heeft de Europese markt als scope. De database bevat 134 producten, die elk hun eigen mixen en meerdere teeltgegevens bevatten. Het aantal producten is wat lager dan Feedprint NL. Dit komt omdat specifieke Nederlandse diervoederingrediënten, ruwvoer en grassen ontbreken in deze internationale database.

Verschillen tussen de databases

De methode voor het verzamelen van ‘activity data’ (zoals opbrengst, NPK en watergebruik) is vrijwel gelijk voor alle bovenstaande databases. De belangrijkste verschillen zitten vooral in scope, systeemgrenzen, achtergronddata, modellering van energiegebruik, modellering van pesticides en gewasresten.

We zoomen graag in op de variaties in berekeningen om zo de verschillen in de databases toe te lichten:
  • Achtergronddata: voor alle databases is dezelfde achtergronddata (ELCD, USLCI en Agri-footprint) gebruikt. Uitzondering is de EC Feed database, die PEF conforme achtergronddatasets op gebied van energie en meststofproductie gebruikt.
  • Energiegebruik tijdens teeltfase: Agri-footprint, EC Feed database en de GFLI-database gebruiken de MEBOT-database als belangrijkste bron voor energiegebruik op het agrarische bedrijf. Voor Feedprint NL en Feedprint International is een nieuw energiemodel gebruikt. Dit ‘Energy model for crop cultivations’ is ontwikkeld door Wageningen Universiteit en Blonk Consultants. Het model maakt gebruik van de meest recente en specifieke indicatoren, zoals opbrengst, mechanisatiefactoren en irrigatie, om het energiegebruik tijdens de teeltfase zo goed mogelijk te kunnen bepalen.
  • Verzameling ‘activity data’ voor teelt: voor de meeste teelten is de verzameling van de ‘activity data’ gelijk (zoals opbrengst, NPK en watergebruik). Voor twee landen, Verenigde Staten en Canada, is de teeltdata op staten- en provincieniveau verzameld. Modellering van emissies is hetzelfde voor alle teelten.
  • Pesticide data: in beide Feedprintdatabases worden de geïnventariseerde pesticidedatasets geaggregeerd in actieve ingrediënten. De reden hiervoor is dat impacts, gerelateerd aan toxiciteit, niet binnen de scope vallen. Dit betekent dat er kleine verschillen kunnen zitten in de milieu-impact van pesticideproductie tussen Feedprint en de andere databases.
  • Gewasresten: voor alle databases is de hoeveelheid ‘Above Ground Dry Matter’ (AGDM) van gewasresten berekend op basis van de IPCC-standaard. Echter, in Feedprint is de AGDM gecorrigeerd door de co-producten weg te laten. Voor Agri-footprint 5.0 wordt een gelijke benadering gehanteerd.
Agri-footprint 4.0Agri-footprint 5.0 1EC Feed databaseGFLIFeedprint NL 2.0Feedprint International
Geografische focusNL/EUNL/EU/USEUEU/USA/CANLEU
Achtergrond datasetsAFP (+ELCD en USLCI)AFP (+ELCD en USLCI)PEF conformAFP (+ELCD en USLCI)AFP (+ELCD en USLCI)AFP (+ELCD en USLCI)
SysteemgrenzenCradle-to-gateCradle-to-marketCradle-to-gateCradle-to-gateCradle-to-animalCradle-to-compound plant
Activity data teeltVoor alles dezelfde bron, behalve voor USVoor alles dezelfde bron, behalve voor USDezelfde bron voor alle teeltenDezelfde bron voor alle teelten, behalve US en CADezelfde bron voor alle teelten, behalve US en CADezelfde bron voor alle teelten, behalve US en CA
Marktmix verwerkte productenAlleen voor NL "at compound plant/NL"Voor NL, Europa (RER) en US, "at regional storage"Alleen voor productgroepenAlleen voor productgroepenVoor alle productenVoor alle producten
Aantal datasets2918 LCI's3755 LCI's760 producten962 producten274 producten134 producten
Energiegebruik teeltMEBOTEnergy model for crop cultivationsMEBOTMEBOT (CA = studie)Energy model for crop cultivationsEnergy model for crop cultivations
PesticidenSpecifiekPesticidemodelSpecifiekSpecifiekGeaggregeerdGeaggregeerd
GewasrestenNiet gecorrigeerdGecorrigeerdNiet gecorrigeerdAlleen voor CA gecorrigeerdGecorrigeerdGecorrigeerd
BeschikbaarheidSimaPro en openLCA (licenties vereis)Verwacht in 2019 voor SimaPro en openLCA (licenties vereist)Alleen te gebruiken voor PEF-gerelateerde studiesGratis beschikbaar 2Gratis beschikbaarGratis beschikbaar
FormatLCA software, ExcelLCA software, ExcelLCA softwareLCA software, ExcelOnline toolOnline tool
Meer informatiewww.agri-footprint.comwww.agri-footprint.comMethodology reportGFLI databaseFeedprint NL - online toolFeedprint International - online tool
1 Agri-footprint 5.0: beschikbaar in Q3 2019

2 De GFLI database is alleen gratis beschikbaar in het "system process format" . Het meer gedetailleerde "unit process format" is alleen beschikbaar voor GFLI leden.
Overigens, zijn de 'inventory' resultaten voor beide formats (system en unit process) hetzelfde.


Meer informatie
Vragen over deze databases?
Neem contact op met Mike van Paassen via mike@blonkconsultants.nl of bel +31 (0)182 579970.