Alles weergeven
Nationale Week Zonder Vlees

Milieu-impact Nationale Week Zonder Vlees

Milieu-impact van minder vlees eten

Analyse voor Nationale Week Zonder Vlees

De Nationale Week Zonder Vlees werd vorig jaar (2018) voor het eerst georganiseerd. Dit jaar staat van 11-17 maart een nieuwe editie op de planning. Het doel van de Nationale Week Zonder Vlees is het promoten van een flexitarisch eetpatroon, waarin Nederlanders vaker vlees en vis afwisselen met vegetarische gerechten. Deelnemers worden aangemoedigd om plantaardige gerechten uit te proberen. Hiermee willen ze Nederland bewust maken van de positieve impact van minder vlees eten en laten zien hoe gemakkelijk een dagje zonder vlees (en vis) is. Om deze impact cijfermatig te onderbouwen heeft Blonk Consultants de milieu-impact van minder vlees eten gekwantificeerd. Het initiatief voor de Nationale Week Zonder Vlees ligt bij Isabel Boerdam, auteur van het boek De Hippe Vegetariër. Daarnaast wordt het initiatief ondersteund door organisaties zoals de Green Protein Alliance en een flink aantal bedrijven.

Milieudruk van ons voedingspatroon

De Nationale Week Zonder Vlees wil laten zien dat door minder vlees te consumeren de milieudruk van ons voedingspatroon wordt verlaagd. Om dit te onderbouwen heeft de organisatie Blonk Consultants gevraagd om de milieu-impact van het verminderen van de consumptie van vlees te kwantificeren. Aan de hand van de onderzoeksmethode ‘LevensCyclusAnalyse’ (LCA) hebben we de impact en besparing berekend.

Wanneer een deelnemer van de Nationale Week Zonder Vlees een week geen vlees eet, zonder compensatie door andere producten, wordt er 13,3 kg CO2-equivalent bespaard, oftewel een rit van ruim 75 km in een gemiddelde auto. Wat betreft watergebruik wordt er dan ruim 130 liter bespaard en er wordt bijna 9 m2a landgebruik bespaard.

Vervangen van vlees

We hebben ook gekeken naar de milieu-impact indien het vlees wordt vervangen door producten die het Voedingscentrum adviseert zoals eieren, tofu, vleesvervangers, noten of peulvruchten. De besparing, op klimaatverandering en landgebruik, is dan lager. Wat betreft klimaatverandering wordt dan 10,2 kg CO2-equivalent bespaard, oftewel een autorit van 58,1 kilometer. In het geval van landgebruik wordt er 5,8 m2a bespaard. Voor watergebruik geldt dat er extra water (142,3 liter) wordt gebruikt, dit heeft te maken met de hoge waterdruk die de teelt van noten met zich meebrengt.

Kijk voor een uitsplitsing van de verschillende vervangende producten in het rapport.

Minder vlees op grotere schaal

De organisatie van de Nationale Week Zonder Vlees streeft ernaar om Nederlanders te inspireren om ook op grotere schaal minder vlees eten. Wat betekent dit voor de milieu-impact als een inwoner van Nederland één jaar, één dag per week geen vlees eet? Wat betreft klimaatverandering wordt er dan 98,7 kg CO2-equivalent bespaard, oftewel ruim 560 km rijden in een gemiddelde auto. Wat betreft landgebruik wordt er ruim 66 m2a bespaard. En de besparing op watergebruik is bijna 970 liter. Deze besparingen liggen uiteraard lager als vlees wordt vervangen door producten zoals eieren, tofu, vleesvervangers en noten. Hierbij moet opgemerkt worden dat wanneer door een hele grote groep consumenten vlees vervangen wordt door alternatieven, veranderingen plaats kunnen gaan vinden in de levenscyclussen van de producten en de wijze waarop nutriënten worden geconsumeerd. Dan is een uitgebreidere berekening nodig om de uiteindelijke milieu-impact te bepalen, waarbij verschillende efficiëntie- en vervangingseffecten in kaart moeten worden gebracht.


Meer informatie
Vragen over deze studie of over de milieu-impact van vlees of vleesvervangers?
Neem contact op met Roline Broekema via roline@blonkconsultants.nl bel +31 (0)182 579970.