Europees onderzoek naar de barrières van het gebruik van zoetstoffen

Europees onderzoek naar de barrières van het gebruik van zoetstoffen

SWEET-project


Onderzoekers uit Liverpool en Kopenhagen zijn een project gestart om de uitdagingen en voordelen van suikervervangers/zoetstoffen in ons dieet te onderzoeken. Blonk Consultants is onderdeel van het consortium en is, samen met University of Surrey, voorzitter van het werkpakket ‘Sustainability Modelling’. In het project gaan we Life Cycle Sustainability Assessments (LCSA) uitvoeren, inclusief ‘attributional’, ‘consequential’ en sociale LCAs. Daarna maken we de gemodelleerde data beschikbaar. Verder maken we binnen het project gebruik van de optimalisatie tool Optimeal om de invloed van zoetstoffen binnen een duurzaam voedingspatroon te onderzoeken.

Het SWEET-project, een Europees Horizon 2020 project, wordt ondersteund door een consortium van 29 pan-Europese onderzoekers, consumenten en bedrijven. Het consortium gaat de voordelen en risico’s van de transitie van suiker naar zoetvervangers en zoetversterkers in kaart brengen. Dit is relevant in de context van volksgezondheid en veiligheid, obesitas en duurzaamheid.

Binnen dit vijfjarige interdisciplinaire project zijn stakeholders uit de hele voedselketen (consumenten, patiënten, gezondheidsprofessionals, wetenschappers, beleidsmakers en regelgevende instanties) betrokken. Zij gaan aan de slag met de rol van zoetstoffen in gewichtscontrole, en eventueel het op de markt brengen van producten.
Onderdeel van het SWEET-project is een tweejarige trial, waaraan 660 volwassenen en kinderen met overgewicht of obesitas uit vier Europese landen (Denemarken, Griekenland, Nederland en Spanje) deelnemen. Deze deelnemers volgen voor 2 maanden een speciaal dieet, gericht op gewichtsverlies. In deze periode ondergaan zij (willekeurig) een van de twee behandelingstypes. Beide groepen ontvangen voedseladviezen, gebaseerd op bestaande aanbevelingen, om hun consumptie van toegevoegde suikers met 10% te verminderen. Echter, de ene groep mag wel voedingsmiddelen met zoetstoffen consumeren, terwijl de andere groep dit niet mag.
Jo Harrold, Project coordinator van de University of Liverpool (Department of Psychological Sciences), zegt: “Obesitas is een groot gezondheidsprobleem in Europa en de rest van de wereld. Er is nog nooit een onderzoek op dergelijke schaal uitgevoerd naar de effecten van suikervervangers op eetlust en voedselkeuzes. Onze studie heeft een multidisciplinaire aanpak en kijkt naar het effect van langdurige suikervervanging op gewichtscontrole, eetlust en energie-inname. Het begrijpen van de effectiviteit van alternatieve zoetstoffen helpt ons om in de toekomst 'best practices' te ontwikkelen op het gebied van gewichtsmanagement."


Meer informatieKijk voor meer informatie over het SWEET-project op sweetproject.eu.
Heb je vragen over het project, neem dan contact op met Jasper Scholten via
jasper@blonkconsultants.nl of bel +31 (0) 182 579 970.