FEED-X: duurzame innovaties in de visvoerindustrie

Project X “FEED-X” project

Blonk Consultants is momenteel betrokken bij het FEED-X project. FEED-X is een van pilotprojecten van Project X, een initiatief van WWF dat organisaties helpt bij de transitie naar duurzaamheid. De visie van FEED-X is het wegnemen van duurzaamheids-barrières op het gebied van visvoer en hiermee betaalbaar voedsel voor 2030 te waarborgen.

Project X - WWF

Duurzame innovaties

Recent onderzoek door WWF en SARF heeft laten zien dat het huidige voedselsystem sterk afhankelijk is van agrarische gewassen voor vee- en visvoer en dat er niet voldoende bronnen, zoals land en water, beschikbaar zijn om in 2050 bijna 10 miljard mensen te voeden. Als er niets verandert stijgen bovendien, tussen nu en 2050, de broeikasgasemissies aanzienlijk. De voorspelde snelle groei van aquacultuurproductie (kweekvis) betekent daarnaast dat er extra vraag ontstaat naar grondstoffen. Daarom is de aquacultuurindustrie op zoek naar oplossingen. Als een industrie die een behoorlijke impact heeft op klimaatverandering en biodiversiteit, is het een van de pilot cases van Project X. Daarnaast beschikt de aquacultuurindustrie over flexibiliteit om veranderingen door te voeren. Hierdoor is het een ideale kandidaat voor de inpassing van duurzame innovaties op het gebied van visvoeringrediënten. Zalm en garnalen zijn in het project gekozen als casestudies. Dit zijn twee diersoorten, die beiden veel worden geconsumeerd, maar tegelijkertijd zeer verschillend gevoerd worden.

Alternatieve visvoeringrediënten

Gebruikelijke ingrediënten in visvoer zijn vismeel, -olie, plantaardige producten en eiwit- en vetproducten. Nieuwe en alternatieve voeringrediënten bestaan al (op plantaardige en dierlijke basis). Echter, op dit moment zijn ze commercieel nog niet interessant qua volumes en prijzen. Daarom richt FEED-X zich op het inkopen, testen, financieren en opschalen van deze alternatieve voeringrediënten. Bedrijfspartner in dit project is Skretting (dochtermaatschappij van Nutreco) en de technische partner is WWF. Daarnaast is Blonk Consultants betrokken bij dit project, net als 3 Keel, PwC, University of Cambridge, Wageningen Livestock Research (WLR), Utrecht University, Edinburgh Centre for Carbon Innovations, FAI Farms, Brand Legacy en Harvard Consulting on Business & Environment.

Onze betrokkenheid bij het FEED-X project

Het doel van de eerste fase van het FEED-X pilotproject is een risicobeoordeling gericht op verschillende onderwerpen om zo de duurzaamheid en potentie te beoordelen van mogelijke oplossingen. Hiermee worden ook de mogelijkheden tot implementatie in het garnalen- en zalmvoedersysteem onderzocht. De volgende onderwerpen worden in de pilot onder de loep genomen: milieu, voedingswaarde, regelgeving, maatschappij, economie, ethiek en winstgevendheid. Blonk Consultants is verantwoordelijk voor de milieubeoordeling van de geselecteerde voeringrediënten.

Doel en verwachte impact

Het project heeft als doel dat binnen de wereldwijde diervoederindustrie 10% alternatieve voeringrediënten worden toegepast. De verwachte impact van het project is een significante verlaging van de milieu-impact van kweekvis, die gerelateerd is aan de productie van diervoeders.
Er is specifiek aandacht voor ingrediënten die bijdragen aan ontbossing, die wereldwijde koolstofemissiebudgetten overschrijden of die hun oorsprong hebben in niet-verantwoorde visserijpraktijken.

Huidige status

In 2018 zijn de keten en de keten ‘aanpasbaarheid’ van de visvoerindustrie beoordeeld, gevolgd door een rapport over de marktgereedheid. Deze studies vormden het uitgangspunt voor de risicobeoordelingsfase. Op dit moment worden alle risicobeoordelingen op de verschillende onderwerpen uitgevoerd. Deze worden afgerond in het eerste kwartaal van 2019.

Vervolgstappen: de ‘FEED-X Challenge’

De volgende stap is de FEED-X Challenge, die officieel wordt gelanceerd in het begin van 2019. Het is een oproep aan innovators om met oplossingen te komen die de duurzaamheidsprestaties van de visvoerketen gaan veranderen. Aan het eind van de ‘challenge’ worden 9 innovators geselecteerd. Zij krijgen de mogelijkheid om hun idee op te schalen en te testen, om zo uiteindelijk te worden geïntegreerd in de inkoop van Skretting en hiermee de toepassing in de gehele industrie te versnellen.


Meer informatie
Heeft u vragen over FEED-X?
Neem contact op met Elena Koukouna via elena@blonkconsultants.nl of bel +31 (0)182 579970.