Alles weergeven
palm-oil-plantation

Palmoil plantation - Photo by Pok Rie from Pexels

Update 'Direct Land Use Change Assessment Tool': versie 2018

Ontbossing en de berekening van broeikasgasemissies

Ontbossing is een groot wereldomvattend probleem: het kent grote negatieve gevolgen voor de aarde en heeft invloed op klimaatverandering. Ontbossing is een vorm van landgebruiksverandering (land use change). Een bekend voorbeeld van ontbossing is het verdwijnen van bos voor de teelt van landbouwgewassen, zoals soja en oliepalm. Echter, het berekenen van broeikasgasemissies door ‘land use change’ voor een gewas in een bepaald land is een grote uitdaging voor onderzoekers. In veel gevallen ontbreekt primaire data. Onze ‘Direct Land Use Change Assessment Tool’ biedt een oplossing.

Inmiddels is versie 2018 van de tool beschikbaar via de Blonk Consultants Tool Portal.

Berekenen van broeikasgasemissies door ‘land use change’

In veel gevallen is het lastig om de impact van ‘land use change’ voor een specifiek gewas in een specifiek land te berekenen, omdat primaire data meestal ontbreekt. Er bestaan op basis van statistieken en satellietbeelden wel wereldwijde of land specifieke schattingen. Echter, een inschatting maken van een specifiek gewas en specifiek land blijft een uitdaging. Om onderzoekers, en andere geïnteresseerden, te ondersteunen bij dit vraagstuk heeft Blonk Consultants de ‘Direct Land Use Change Assessment Tool’ ontwikkeld.

Drie functies

De ‘Direct Land Use Change Assessment Tool’ is een Excel tool die een vooraf gedefinieerde berekeningsmethode biedt om broeikasgasemissies, veroorzaakt door ‘land use change’ voor het verbouwen van gewassen, te bepalen. De tool kent drie basisfuncties, gebaseerd op drie verschillende scenario’s die verband houden met de beschikbaarheid van de gegevens van de gebruiker:

  • Land bekend & landgebruik onbekend: deze schatting is gebaseerd op een aantal referentiescenario’s voor landgebruik, gecombineerd met data van relatieve gewas-land uitbereidingen uit FAO-statistieken.
  • Land & landgebruik onbekend: een gewogen gemiddelde wordt bepaald op basis van FAO-statistieken. Hierbij wordt dezelfde methodologie als ‘land bekend & landgebruik onbekend’ gebruikt.
  • Land & landgebruik bekend: deze benadering is beschreven in de PAS 2050-1 (uitgegeven door BSI). In de tool wordt gebruik gemaakt van diverse IPCC-databronnen.
 
Update: versie 2018

De ‘Direct Land Use Change Assessment Tool’ wordt regelmatig geactualiseerd, op basis van nieuwe beschikbare data. Inmiddels is versie 2018 beschikbaar. Deze versie bevat FAO-statistieken tot en met 2016. Veel van de achtergronddata is aangepast, zoals de gerapporteerde gebieden, bosstatistieken en de schattingen van biomassa koolstofvoorraden in bos. In de 'update description' is meer te lezen over de nieuwste versie.

Complete dataset (versie 2018):
9000+ land- en gewascombinaties

Het is mogelijk om toegang te krijgen tot de complete geüpdatete dataset. De dataset bevat meer dan 9.000 land- en gewascombinaties voor de functionaliteit ‘land bekend & landgebruik onbekend’. In onze tool portal kunt u de dataset aanschaffen. U krijgt dan toegang tot diverse documenten met de data (Excel)

Uw investering: 130 euro

De complete dataset is verkrijgbaar in de Blonk Consultants Tool Portal.

Ga naar de Tool Portal

Volledige Excel tool

Uiteraard is het ook mogelijk om een licentie aan te schaffen voor de volledige Excel tool. De prijs voor de volledige tool is beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvende prijsindicatie.
 


Meer informatieMeer weten over het de Direct Land Use Change Assessment Tool?
Of meer inzicht in ontbossing?
Neem contact op met Blonk Consultants
.